Toxoplazmóza – proč je strašákem těhotných?

Aneta Sobotková03.02.2017

 

Toxoplazmóza – proč je strašákem těhotných?

Toxoplazmóza je parazitické onemocnění, jehož nejčastějšími přenašeči jsou kočkovité šelmy – v naší zeměpisné oblasti kočky domácí. Pro původce této nemoci jsou konečnými hostiteli. V jejich těle totiž probíhá pohlavní stádium vývoje parazita. Mezihostiteli mohou být také jiná zvířata – domácí, divoká i hospodářská. A to včetně ptáků, hlodavců a plazů.

Jedno z nejrozšířenějších onemocnění
Původce onemocnění je prvok Toxoplasma gondii (zkráceně T. gondii), který parazituje v lidských a zvířecích buňkách. Podle studií by měla do styku s tímto parazitem přijít celá třetina lidské populace. Toxoplazmóza je tak jedním z nejčastějších onemocnění, které člověk za svůj život prodělá. Většinou probíhá zcela bez příznaků (nebo s příznaky podobnými nachlazení) a bez provedení krevních testů ji tak na sobě ani nezaznamenáte.

Pro koho je nebezpečná
Pro většinu populace nepředstavuje toto onemocnění žádné riziko. Nebezpečné může být pro osoby s oslabenou imunitou nebo pacienty trpící AIDS (pro ty může být nákaza dokonce smrtelná). Nakažení toxoplazmózou představuje zvýšené riziko pro těhotné, ale pouze v případě, pokud se žena poprvé nakazila až v těhotenství.

Toxoplazmóza u těhotných
Tady není o co stát – toxoplazmóza u žen, které ji poprvé „chytily“ v době gravidity, vyvolává vážné deformity plodu a může vést i k jeho úmrtí. Dobrá zpráva je, že přenos placentou na plod nenastává ve všech případech. Míra postižení je odvislá od doby, v níž se žena parazitem nakazila. Nejvážnější důsledky nákazy nastávají při nakažení těhotné v 1. trimestru, žádné nebo minimální postižení ve 3. trimestru. Naopak, pokud se žena nakazila v době před otěhotněním, toxoplazmóza nepředstavuje pro plod žádné ohrožení.

Preventivní opatření proti toxoplazmóze
Rizikové skupiny obyvatel by se měly vyhýbat kontaktu s kočkami. Dalšími opatřeními je dodržování základních hygienických návyků:

  • důkladné umývání rukou před manipulací s vlastní potravou,
  • důkladné umývání rukou po manipulaci se zvířetem,
  • nekonzumovat nemyté potraviny (vč. darů zahrádky), které mohly přijít do styku s kočičími výkaly,
  • omývání zeleniny a ovoce.

Pakliže máte kočku:

  • přenechat manipulaci s kočičím záchodem jiné osobě,
  • nekrmit kočku syrovým masem,
  • omezit možnosti venkovního pohybu kočky,
  • zabránit kočce lovu jiných živočichů,
  • krmit kočku výhradně tepelně upravenými potravinami nebo komerčním krmivem.

Toxoplazmóza působí změny v chování
Je prokázáno, že T. gondii způsobuje změny v chování svého mezihostitele. Dosahuje tak díky neurochemickým změnám v mozku. Změny byly prokázány u zvířat (např. toxoplazmatické laboratorní myši vykazovaly vyšší pohybovou aktivitu než myši nenakažené, včetně zhoršené schopnosti učit se). Testy u lidí zabývající se změnami chování nedosáhly prokazatelného výsledku. Vědci z PřF UK ovšem publikovali studii, v níž prezentovali překvapivý výsledek – fyziologickou změnu tvaru těla a výrazu tváře u nakažených osob oproti těm nenakaženým. O studii informovala MF DNES v roce 2014. Otázkou je, proč tomu tak je? Vědci se shodují, že parazit T. gondii užívá mezihostitele jako takovou „přestupní stanici“. Jeho cílem je přitom kočka, v jejíchž útrobách se rozmnožuje. Aby se do kočičího organismu dostal, užívá rafinovaného způsobu. Vylučuje látky, které ovlivňují mozek (zvířecího) mezihostitele. Ty mají za následek ztrátu obezřetnosti a pomalejší reakce. Tím se zvyšuje šance, že se mezihostitel T. gondii stane úlovkem kočky.

Zajímavost
Kočka spolu se psem je nejčastěji chovaným domácím mazlíkem. S jejich zvyšujícím se počtem v českých domácnostech vzrůstá také riziko nákazy. Zajímavostí je, že kdo se T. gondii nakazí, zůstává nakažen do konce života. Parazité vytváří v orgánech svých hostitelů pseudocysty, ve kterých dokáží roky čekat na svého konečného hostitele – kočku nebo třeba lva. Účinná léčba v současné době není známa.

Zdroj: http://infopes.cz/toxoplazmoza-proc-je-strasakem-tehotnych/

Komentáře k článku: