Něco k zamyšlení....

Barbora Stejskalová08.10.2014

 

Něco k zamyšlení....

něco k zamyšlení :

 


JEN PES ... Čas od času mi lidé říkají: " Halooo, je to JEN PES",
nebo "je to hodně peněz JEN za PSA". Nechápou ujeté kilometry,
strávený čas, výdaje vynaložené na "JEN PSA". Některé z mých nejpyšnějších okamžiků patřily "JEN PSŮM". Kolikrát byla moje
jediná společnost "JEN PES", ale ani jednou jsem se necítila bezvýznamná. Některé z mých nejsmutnějších okamžiků přinesl
"JEN PES" a v té době tmy a smutku, jemný dotyk "JEN PSA"
mě uklidnil a dal mi důvod zdolat tento den. Pokud si i ty myslíš,
že je to "JEN PES", pak budeš pravděpodobně rozumět i frázím
"JEN PŘÍTEL", "JEN VÝCHOD SLUNCE" nebo "JEN SLIB".
"JEN PES" přináší do mého života skutečnou podstatu přátelství,
důvěry a čisté nespoutané radosti. "JEN PES" přináší soucit a
trpělivost, které mě dělají lepším člověkem. Proto kvůli "JEN PSŮM"
budu spíše vstávat, dlouho se procházet a toužebně hledět do budoucnosti. Pro mě a lidi, jako jsem já , to není "JEN PES", ale
ztělesnění nadějí a snů o budoucnosti, něžných vzpomínek na 
minulost, a čisté radosti okamžiku. "JEN PES" odhaluje to,
co je dobré ve mně a odhání moje špatné myšlenky a starosti dne. Doufám, že jednoho dne lidé pochopí, že to není "JEN PES", ale to,
co mi dává lidskost a nedovolí mi být "JEN ČLOVĚK".
Tak když příště uslyšíš frázi "JEN PES",
jen se usměj, protože oni prostě "JEN nechápou.....

Komentáře k článku: